Slynger kan brukes både til enkle, avlastende mobiliseringsøvelser og til rehabilitering etter kompliserte skader. Særlig når det handler om å aktivere støttemuskulaturen har slynger vist seg å ha stor effekt. Med Jungle Sports utstyret får terapeuten et redskap som gir nye behandlingsmuligheter.

Når det ikke lengre er behov for individuell behandling, kan pasienten ofte med stor suksess flyttes over på et gruppeprogram hvor gruppetreningen/behandlingen er tilrettelagt for den enkeltes problematikk som f.eks. nakke/skulder grupper, sterk rygg, kne/hofte, bekken osv. For de klinikker som har mulighet for å tilby gruppetrening anbefaler vi GYM systemet som gjør det mulig for terapeuten å arbeide med flere personer samtidig. Nyere studier viser at flere pasientgrupper oppnår bedre resultater ved å trene i grupper med instruktør enn ved å trene hjemme. Årsaken er motivasjonen ved å komme til trening samt selve kvaliteten av øvelsene. 

Ved å kunne tilby slyngetrening som gruppetrening åpnes det også opp for andre spennende grupper som for eksempel, graviditet og etter barsel, inkontinens, smertegrupper, m.m.

En annen stor gruppe er de sportsspesifikke gruppene hvor treningen målrettes både den skadeforebyggende og prestasjonsfremmende del. Hvis du er usikker på om dette kan tilpasses dine lokaler, kontakt oss gjerne og vi vil hjelpe deg med at finne den optimale løsningen for din klinikk.