Først og fremst er slynge unikt i forhold til å teste den funksjonelle kontroll og styrke. Det betyr at dine muligheter som behandler til å oppdage weaklinks (svakheter) og dysfunksjoner i bevegelsesmønstre, vil i mange situasjoner bli optimert ved at man anvender slynger som en del av dine tester av pasient.

 
Mange mennesker lider av smerter i nakke, skulder, rygg og bekken. For noen utvikler det seg til kroniske smertetilstander. Her kan trening eller behandling med slynge være en stor hjelp for mange som ellers ikke har kunnet få hjelp.

Forskning viser at flere kroniske muskelrelaterte smertetilstander oppstår fordi hjernen ikke får sendt tilstrekkelig med signaler ut til den spesifikke muskulatur, dette fordi signaltilstrømningen helt eller delvis er opphørt. Dette kan resultere i et feil mønster og dermed feil bruk av muskulatur. Over tid kan dette medføre smertefulle og i verst tilfelle ha en invalidierende konsekvens for den det gjelder. Nyere forskning tyder på at trening av samspillet mellom den dype stabiliserings muskulatur og den ytre, overfladiske muskulatur har en vesentlig betydning i forhold til flere muskulære og neuromuskulære smerteproblematikker.

I forhold til behandling av skader og kroniske smertepasienter, kan det være sentralt å kunne skape funksjonelle bevegelsesmønstre som er tilpasset styrkemessig den enkelte pasient. Slynger kan derfor med fordel brukes til lavt belastende mobiliseringsøvelser fordi slyngene gir mulighet for å støtte pasienten under hele den ønskede bevegelsesflate/øvelse. Ønskes det mer motstand under øvelsen, kan dette lett tilpasses den enkelte. Dette fordi slyngetrening/behandling  tar utgangspunkt i å bruke den enkelte pasients kropp som motstand ut fra en kombinasjon av en biomekanisk forståelse og vektarmsprinsipper. 


Produkter

Glideskinnesystem REHAB er spesielt designet til behandling over benk. Ved hjelp av det glidende systemet REHAB SLIDE flyttes slyngenes opphengspunkt enkelt til de ønskede behandlings områder. Dette er spesielt viktig for pasienter som enda ikke er i stand til å trene i stående stilling og hvor det kreves ekstra støtte under behandling på benk. Det kan legges til flere REHAB SLIDE til hver REHAB profil om dette er ønskelig.

 

Med Rehab systemet vil man som behandler oppleve en ny verden av muligheter. Slyngene kan med fordel benyttes til å understøtte den manuelle behandling ved å virke som den ekstra tredje hånd.  De spesielt designede slyngene, Head, Fly og Narrow-sling kan brukes til at skape en trygghet og kontroll for både pasienten og terapeuten under selve behandlingen. Dette kan spesielt for nakkepasienter og skulderpasienter være helt avgjørende for å oppnå en nødvendig effekt. 

La Rehab systemet bli en del av ditt behandlingsrom og opptimer din hverdag som behandler.